Drodzy Klienci i Współpracownicy,

nawiązując do reportażu telewizyjnego wyemitowanego dnia 25.05.2020 w programie TVP 1 pt. ALARM!, sugerującego, iż Spółka prowadzi nielegalną działalność w zakresie „wyścigów” samochodowych, z całą stanowczością stwierdzamy, że zawiera on szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji.

Jak doskonale wiecie Spółka nasza zajmuje się na co dzień szkoleniem kierowców z wykorzystaniem samochodów cywilnych, tymczasem w materiale pokazywano jedynie wyrywki z filmów powszechnie dostępnych w internecie, a związanych z zaprzestaną już od dłuższego czasu imprezą POWER STAGE BEDNARY.

Od wielu miesięcy padamy ofiarą zorganizowanych i nastawionych na szkodę naszej firmy działań kilku osób, przejawiających się w nasyłaniu nieskończonej ilości interwencji policji, kontroli wszystkich możliwych organów i instytucji, które do tej pory nie wykazały żadnych istotnych naruszeń czy zaniedbań.

Niezrozumiałe jest dla nas, że obecny Burmistrz Miasta Pobiedziska jest współinicjatorem i propagatorem tych działań, gdyż jako osoba publiczna powinien kierować się obiektywnym interesem wszystkich mieszkańców i firm działających na zarządzanym przez Niego terenie.

Oczywiście reprezentowana przeze mnie firma podejmie wszystkie przewidziane prawem kroki mające na celu ochronę jej praw.

Z poważaniem
Tomasz Borysławski
Prezes Zarządu Sobiesław Zasada Centrum